Obuka vozaca ADR za licencu

O B A V J E Š T E Nj E

O NASTAVNOM ROKU ZA OBUKU VOZAČA MOTORNIH VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA I DRUGIH LICA KOJA UČESTVUJU U PREVOZU OPASNIH MATERIJA (LICENCE ZA VOZAČE)

Pripremna nastava za obuku vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija u julskom nastavnom roku počinje 04. 07. 2020. godine u 9:00 h u prostorijama Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Predavanja će biti koncipirana prema važećim propisima u tri programske oblasti i to:

  1. Osnovni program za rukovanje i prevoz svih opasnih materija;
  2. Specijalistički program za prevoz opasnih materija i
  3. Specijalistički program za prevoz eksplozivnih materija i predmeta klase 1;

Svi kandidati koji slušaju i pristupe obuci dobijaju pripremne materijale za polaganje ispita.

Obrazac prijave za obuku vozača u prevozu opasnih materija (Klikni)

Popunjen obrazac dostaviti direktno u kancelarije Instituta Saobraćajnog fakulteta ili elektronskim poštom na adresu: adr@sf.ues.rs.ba. Ostala dokumenta dostavićete prilikom dolaska na pripremnu nastavu.

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerenu fotokopiju lične karte,
  • Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
  • Dokaz o prebivalištu,
  • Diplomu i svjedočansta o stečenoj stručnoj spremi,
  • M2 obrazac ( za zaposlene kandidate);

Detaljnije informacije vezane za obuku možete dobiti na broj telefona: 065/261-722 i 053/227-513 ili na mail adr@sf.ues.rs.ba .