Raspored ispita ADR,RID,ADN

RASPORED TERMINA POLAGANJA ISPITA ZA SAVJETNIKA ZA BEZBJEDNOST U PREVOZU OPASNIH MATERIJA ZA 2019. GODINU

 

Ministarstvo saobraćaja i veza RS utvrdilo je termine polaganja ispita za savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija za 2019. godinu.

Predviđeni termini za polaganje ispita u 2019. godini su:

  •  14. SEPTEMBAR sa početkom u 10 časova.

Ispit će se održati u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, ulica Vladike Platona bb, Banja Luka.

 

Ministarstvo Saobraćaja i veza zadržava pravo izmjene navednih termina za polaganje ispita ili organizovanje dodatnih rokova za održavanje ispita, ukoliko se za to ukaže potreba.

 

Informacije o mjestu i vremenu održavanja ispita će biti naknadno objavljene.